Motivácia
Video

KROK 1 – Tvoj Magnet

Modul 1

Module Structure

Spoznaj svoje „Prečo“

Motivácia najčastejšie zlyháva, keď nám chýba motív. Objavte svoje "prečo" a motivujte sa oveľa ľahšie pre podstatné veci vo vašom živote.

Dva smery motivácie

Len málokto si uvedomuje, že motivácia má dva smery. Zistite, ktoré to sú a ako na vás vplývajú. Objavte, ktorý smer motivácie je pre vás ten najúčinnejší. 

Kombinovaná motivácia

Keď poznáte oba smery motivácie - je načase ich vhodným spôsobom skombinovať. Ako kombinovať radosť a bolesť ako mocnú formu motivácie? Akú rolu v tomto procese zohráva vaša úprimnosť? 

Pen
>